បទយកការណ៍

សាធារណៈជន ចង់​ឲ្យ​រដ្ឋាភិបាល​អភិរក្ស​ធនធាន​ធម្មជាតិ​នៅ​សល់ ​ដូច​ធម្មជាតិ​ក្នុង​ទូតបារាំង

សំឡេង ០៨:០៤
រូបថតៈ នេះ​គឺ​ជា​ទិដ្ឋភាពក្នុង​បរិវេណ​ស្ថាន​ទូត​បារាំង នៅ​ភ្នំពេញ​នៅ​ព្រឹ​ក​ថ្ងៃ​សៅរ៍​ទី​30​ខែ​ក​ញ្ញា​ឆ្នាំ​២០១៧
រូបថតៈ នេះ​គឺ​ជា​ទិដ្ឋភាពក្នុង​បរិវេណ​ស្ថាន​ទូត​បារាំង នៅ​ភ្នំពេញ​នៅ​ព្រឹ​ក​ថ្ងៃ​សៅរ៍​ទី​30​ខែ​ក​ញ្ញា​ឆ្នាំ​២០១៧ @kimhong RFI

នៅ​ថ្ងៃ​សៅរ៍​នេះ ស្ថាន​ទូត​បារាំង​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​សាធារណៈជន ចូល​ទស្សនា​ទិដ្ឋ​ភាព​ធម្មជា​តិ​​នានា ក្នុង​ស្ថាន​ទូត​ដោយ​សេរី។ ចំណាប់​អារម្មណ៍​អ្នក​ចូល​ទស្សនា លើក​ឡើង​ស្រដៀង​​គ្នា គឺ​ពួក​គេ​ចង់​ឲ្យ​រដ្ឋាភិបាល​អភិរក្ស​ធនធាន​ជាតិ​នៅ​សល់ ដូច​ធម្មជាតិ​ក្នុង​ទូត​បារាំង។ ធម្មជាតិ​នៅ​ស្ថាន​ទូត​បារាំង​ស្រស់​បំព្រង​យ៉ាង​ណា​ខ្លះ ទើប​ពលរដ្ឋ​ចង់​ឲ្យ​រដ្ឋាភិបាល​អភិរក្ស​តាម​នោះ?