ព្រឹត្តិការណ៍​កម្ពុជា​ប្រចាំថ្ងៃ

​​គម្រោង​បង្កើត​ក្រុម​មេធាវី​ការពារ​ក្តី​ដល់​ស្រ្តី​ក្រី​ក្រ​ទទួល​បាន​ការសារទ ​តែ​បារម្ភ​ពី​ការ​កាត់​ក្តី​របស់​តុលាការ​

ចុះផ្សាយ​នៅ​ថ្ងៃ៖

ប្រមុខ​រដ្ឋាភិបាល លោក ហ៊ុន សែន បាន​បញ្ជាក់​អំពី​បំណង​របស់​លោក ក្នុង​ការ​បង្កើត «ក្រុម​មេធាវី​ការពារ​ក្តី» ដែល​ស្ថិត​ក្រោម​ការ​គ្រប់​គ្រង​ដោយ​លោក​ផ្ទាល់ ដើម្បី​ជួយ​ដល់​ជនរង​គ្រោះ​ជា​ស្ត្រី​ក្រីក្រ​។ សម្រាប់​ភាគី​ពាក់​ព័ន្ធ​បាន​ការ​សារទ ប៉ុន្តែ​មាន​ការ​លើក​ឡើង​ពី​ក្តី​បារម្ភ​ចំពោះ​ប្រសិទ្ធ​ភាព​ការងារ និង​ឯក​រាជ្យភាព​នៃ​ការ​សម្រេច​ក្តី​របស់​តុលាការ​។ 

លោក​នាយក​រដ្ឋមន្រ្តី ហ៊ុន សែន
លោក​នាយក​រដ្ឋមន្រ្តី ហ៊ុន សែន @Samdech Hun Sen, Cambodian Prime Minister
មើលវគ្គផ្សេងទៀត