ភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃ

លោក សុខ ឥសាន ៖ ការ​ផ្អាក​ទិដ្ឋាការ​របស់អាមេរិក​តិច​ ឬ​ច្រើន​ប៉ះ​ពាល់​ដល់​មន្ត្រី​និង​និស្សិត

សំឡេង ១១:២០
លោក សុខ ឥសាន អ្នកនាំ​ពាក្យ​គណបក្ស​ប្រជាជន​កម្ពុជា​ឋិត​នៅ​ក្នុង​បន្ទប់​ផ្សាយ​របស់​វិទ្យុ​បារាំង​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​០៧ខែ​ធ្នូ​ឆ្នាំ​២០១៧
លោក សុខ ឥសាន អ្នកនាំ​ពាក្យ​គណបក្ស​ប្រជាជន​កម្ពុជា​ឋិត​នៅ​ក្នុង​បន្ទប់​ផ្សាយ​របស់​វិទ្យុ​បារាំង​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​០៧ខែ​ធ្នូ​ឆ្នាំ​២០១៧ @RFI

លោក សុខ ឥសាន សោកស្ដាយ​ដែល​អាមេរិក​បង្ហាញ​ចំណាត់​ការលែង​ផ្តល់​ទិដ្ឋាការ​ដល់​មន្រ្តី​រដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា​មួយ​ចំនួន និង​ក្រុម​គ្រួសារ​ពួក​គេ​មិន​អាចធ្វើ​ដំណើរ​ទៅ​កាន់​សហរដ្ឋ​អាមេរិក។ លោកបន្ថែមថា ការ​ផ្អាក​ទិដ្ឋាការ​របស់​អាមេរិក​តិច ឬ​ច្រើន​នឹង​ប៉ះ​ពាល់​​ដល់​មន្ត្រី​និង​និស្សិត​កម្ពុជា។ ស្ថិត​នៅ​ក្នុង​កាលៈទេសៈ​តានតឹង​បែប​នេះ លោក សុខ ឥសាន បង្ហើបថា ទំនាក់​ទំនង​កម្ពុជា និង​អាមេរិក​នា​ពេល​នេះ និយាយ​គ្នា​បាន​លុះត្រា​មិន​លើក​ឡើង​ពី​ករណី​លោក កឹម សុខា ។