កញ្ញាJemma Bullock អ្នក​ជំនាញ​សត្វព្រៃ៖ ការ​ថែ​ទាំ​ដំរី​ដូចគ្នា​នឹង​ការ​ថែ​ទាំ​មនុស្ស​ដែរ

សំឡេង ០៨:១៧
រូបភាពៈ កញ្ញាJemma Bullock អ្នកជំនាញសត្វព្រៃ
រូបភាពៈ កញ្ញាJemma Bullock អ្នកជំនាញសត្វព្រៃ @kimhong RFI

នរណា​ក៏​ស្គាល់​សត្វ​ដំរី​ដែរ។ ប៉ុន្តែ​មនុស្ស​ភាគច្រើន​មិនបាន​ដឹង​ពី​ផល​លំបាក​នៃ​ការ​រស់ នៅ​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​របស់​សត្វ​ដំរី​ឡើយ។ ដំរី​លំបាក់​អ្វី​ខ្លះ? កញ្ញាJemma Bullock ជនជាតិ​អូស្ត្រាលី​អ្នក​ជំនាញ​សត្វ​ព្រៃ​និយាយ​ថា ថ្វី​ត្បិត​តែ​ដំរី​ជា​សត្វ​វា​ក៏​ចេះ​យំ ចេះ​ហត់ និង​ស្ត្រេស ​ដោយ​សារ​តែ​ទង្វើ​មនុស្ស​ដែរ។ ដោយ​សារ​តែ​បែប​នេះ ទើប​កញ្ញាJemma Bullock មកជួយ​ពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​ដើម្បី​សង្គ្រោះ​ដំរី​នៅ​កម្ពុជា តាម​រយៈ​ការ​ថែទាំ​ដំរី​ដូច​គ្នា​នឹង​ការ​ថែ​ទាំមនុស្ស​ដែរ។