លោក​​បណ្ឌិត​តាន់ មុនី​វណ្ណ​៖ ​ភាព​ស្មោះត្រង់និង​ការ​ផ្តល់​​ទំនុក​ចិត្ត​​ឱ្យ​​អ្នក​ទៃ​​គឺ​កត្តា​​ដែល​នាំ​ឱ្យ​​លោក​​ជោគជ័យ​

សំឡេង ១៣:៥៥
លោកបណ្ឌិត តាន់ មុនីវណ្ណ
លោកបណ្ឌិត តាន់ មុនីវណ្ណ @RFI

នៅក្នុង​នាទី​ជីវិត​ជោគជ័យ​របស់​វិទ្យុ​បារាំង​នៅថ្ងៃនេះ ប៉ុន សោភ័ណ សូម​នាំ​លោកអ្នក​នាង​ឱ្យ​ស្គាល់​ពី​ដំណើរ​ជីវិត និង​ការចាប់ផ្តើម​អាជីវកម្ម របស់ លោក បណ្ឌិត តាន់ មុនី​វណ្ណ។ លោក បណ្ឌិត តាន់ មុនី​វណ្ណ ជា​អគ្គនាយករង​របស់​ក្រុមហ៊ុន ម៉ុង រិទ្ធី​គ្រុប និង ជា​អនុប្រធាន​របស់​សភាពាណិជ្ជកម្ម​កម្ពុជា។ ឆ្លងកាត់​បទពិសោធន៍​ជីវិត​ជាច្រើន លោក មុនី​វណ្ណ លើកឡើងថា៖ ផ្នែក​មួយ​ដ៏​ធំ​នៃ​ភាព​ជោគ​របស់លោក​គឺ ការជឿទុកចិត្ត​ដែល​លោក​ទទួលបាន​ពី​អ្នក​ដ​ទៃ។