បទយកការណ៍

ពលរដ្ឋ​ស្នើ​ឲ្យ​អាជ្ញាធរ​ក្រុងភ្នំពេញ​បន្ថែម​បង្គន់​សាធារណៈ​ដែល​មាន​គុណ​ភាព

ចុះផ្សាយ​នៅ​ថ្ងៃ៖

ពលរដ្ឋ​មួយ​ចំនួន​បាន​កត់សម្គាល់​ថា បង្គន់​សាធារណៈ​នៅ​ភ្នំពេញ មាន​មិន​ច្រើន​ទេ ឬក៏​មាន​ដែរ តែ​បំពេញ​ចិត្ត​អ្នក​ប្រើប្រាស់​មិន​ទាន់​ពេល​វេលា។​ គឺ​ដោយ​សារ​តែ​ដើម​ចម​នេះ​ហើយ ទើប​ប្រជាពលរដ្ឋ​មួយ​ចំនួន​បង្ខំ​ចិត្ត​បន្ទោបង់​ពាលវាលពាលកាល នៅ​តាមច្រាំង​ទន្លេ ធ្វើ​ឲ្យ​មាន​ក្លិនស្អុយ ឆ្អេះ ឆ្អាប ជំនួស​ឲ្យ​ខ្យល់​អាកាស​បរិសុទ្ធ​ទៅវិញ​។ ប្រជាពលរដ្ឋ បាន​ស្នើ​ឲ្យ​អាជ្ញាធរ​ក្រុង​ភ្នំពេញ បន្ថែម​បង្គន់​អនាម័យ​សាធារណៈ​ដែល​មាន​គុណភាព​ឲ្យ​បាន​ច្រើន​កន្លែង ដើម្បី​សុខុមាលភាព​របស់​ប្រជាពលរដ្ឋ និង​​អនាម័យ​នៃ​ទីក្រុង​។ 

រូបភាព៖ បង្គន់​អនាម័យ​នៅ​ភ្នំពេញ
រូបភាព៖ បង្គន់​អនាម័យ​នៅ​ភ្នំពេញ @kimhong eng