ព្រឹត្តិការណ៍​កម្ពុជា​ប្រចាំថ្ងៃ

តើ​តំបន់​ទេសចរណ៍​នៅ​កម្ពុជា មាន​ភាព​សម្បូរ​បែប​ហើយ​ឬ​នៅ ក្នុង​ការ​អន្ទង​ចិត្ត​ភ្ញៀវទេស​ចរណ៍​ក្នុង​ស្រុក​ដើរ​កំសាន្ត?

ចុះផ្សាយ​នៅ​ថ្ងៃ៖

«ស្គាល់​ខ្លួន​ឯង​សិន​មុន​ស្គាល់​គេ»គឺជា​ពាក្យ​ស្លោក​ដែល​អ្នក​ធ្វើ​ការ​ផ្នែក​វិស័យ​ទេស​ចរណ៍​លើក​ទឹក​ចិត្ត​ឲ្យ​ពលរដ្ឋខ្មែរ ផ្ដោត​លើ​ដំណើរ​កំសាន្ត​ក្នុង​ស្រុក មុន​ងាក​ទៅ​កំសាន្តនៅ​ក្រៅ​ប្រទេស។ ការ​ជំរុ​ញនេះ​ធ្វើ​ឡើង​ស្រប​ពេល សមាគម​ទី​ភ្នាក់​ងារ​ទេសចរណ៍​កម្ពុជា បាន​រៀប​ចំពិព័រណ៍​ទេសចរណ៍​ជាតិ​លើក​ដំបូង របស់​ខ្លួន​នៅ​មជ្ឈមណ្ឌល​កោះពេជ្រ ពី​ថ្ងៃ​ទី​២០ ដល់​ថ្ងៃ​ទី​២២ ខែកក្កដា ក្រោម​ប្រធាន​បទ​កំណប់​ទ្រព្យ​ទេសចរណ៍​កម្ពុជា។ ដូច្នេះ​តើ​តំបន់​ទេសចរណ៍​នៅ​កម្ពុជា មាន​ភាព​សម្បូរ​បែប​ហើយ​ឬ​នៅ ក្នុង​ការ​អន្ទង​ចិត្តភ្ញៀវ​ទេស ចរណ៍​ក្នុង​ស្រុក​ដើរ​កំសាន្ត ?   

ពលរដ្ឋខ្មែរ​ទូទៅបាន​ធ្វើដំណើរ​កំសាន្ត​នៅតាម​រមណីយដ្ឋាន​ទេសចរណ៍​ក្នុងស្រុក​នានា​ច្រើនជាង​ឆ្នាំមុន​
ពលរដ្ឋខ្មែរ​ទូទៅបាន​ធ្វើដំណើរ​កំសាន្ត​នៅតាម​រមណីយដ្ឋាន​ទេសចរណ៍​ក្នុងស្រុក​នានា​ច្រើនជាង​ឆ្នាំមុន​ @សហការី
មើលវគ្គផ្សេងទៀត