តើ​មធ្យោបាយ​ធ្វើ​ដំណើរ តាម​ផ្លូវ​ទឹក​រួម​ចំណែក​បាន​កម្រិត​ណា​កាត់​បន្ថយ​ការ​កក​ស្ទះចរាចរណ៍​នៅ​ភ្នំពេញ

សំឡេង ១៣:១៩
រូបភាពៈ នេះ​គឺជា​ទិដ្ឋ​ភាព​ខាង​ក្នុង​នៃ​កាណូត​ដែល​ក្រសួង​គ្រោង​ដាក់​ឲ្យ​ដំណើរ​ការ​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​៦​ខែ​មេសា​ឆ្នាំ​២០១៨
រូបភាពៈ នេះ​គឺជា​ទិដ្ឋ​ភាព​ខាង​ក្នុង​នៃ​កាណូត​ដែល​ក្រសួង​គ្រោង​ដាក់​ឲ្យ​ដំណើរ​ការ​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​៦​ខែ​មេសា​ឆ្នាំ​២០១៨ @ក្រសួងសាធារណៈការ

តាម​គម្រោង​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​៦​ខែ​មេសា​នេះ ក្រសួង​សាធារណៈការ និង​ដឹក​ជញ្ជូន​នឹង​ឲ្យ​ដំណើរ​ការ​​ជា​លើក​ដំបូង នូវ​មធ្យោបាយ​ធ្វើ​ដំណើរ​តាម​ទូក​ពី​ព្រែក​ព្នៅ ​ទៅ​ក្រុង​តាខ្មៅដើម្បី​ដោះ​ស្រាយ លើ​បញ្ហាការ​កកស្ទះ​ចរាចរណ៍ នៅ​ក្នង​រាជ​ធានី​ភ្នំពេញ ។ ដូច្នេះ​តើ​មធ្យោ​បាយ​ធ្វើ​ដំណើរ​ថ្មី​នេះ រួម​ចំណែក​បាន​កម្រិត​ណា​ក្នុង​ការ​កាត់​បន្ថយ​ការ​កក​ស្ទះ​ចរា​ចរណ៍​នៅ​ភ្នំពេ​ញ?