ព្រឹត្តិការណ៍​កម្ពុជា​ប្រចាំថ្ងៃ

​កម្ពុជា​គួរ​ឆក់​យក​ឱកាស​ពី​ទស្សន​កិច្ច​ប្រតិភូ​អឺរ៉ុប ​ដើម្បី​បង្ហាញ​ពី​ការ​រក្សា​ទុក​ EBA​?​

ចុះផ្សាយ​នៅ​ថ្ងៃ៖

​គណៈ​ប្រតិភូ​សហ​ភាព​អឺរ៉ុប​មួយ​ក្រុម កាល​ពី​ថ្ងៃ​ម្សិល​មិញ បាន​និង​កំពុង​បំពេញ​ទស្សន​កិច្ច​នៅ​ប្រទេស​កម្ពុជា ដើម្បី​ស្វែង​យល់ និង​វាយ​តម្លៃ​បន្ថែម​ទៀត​ជុំវិញ​ដំណើរ​ការ​របស់​គណៈ​កម្មការ​អឺរ៉ុប​ពាក់​ព័ន្ធ​ទៅ​នឹង​ការ​សម្រេច​ព្យួរ​ឬ​មិន​ព្យួរ ប្រព័ន្ធ​អនុ​គ្រោះ​ពន្ធ EBA​ពី​កម្ពុជា​។ គណៈ​ប្រតិភូ​នេះ បាន​ជួប​ជា​បន្ត​បន្ទាប់​ជា​មួយ​មន្ត្រី​ជាន់​ខ្ពស់​រដ្ឋា​ភិបាល​កម្ពុជា និង​ភាគី​ពាក់​ព័ន្ធ​ដទៃ​ទៀត​។ ជុំវិញ​បញ្ហា​នេះ មាន​ការ​ចោទ​សួរ​ថា តើ​វា​ជា​ឱកាស​ល្អ​របស់​រដ្ឋា​ភិបាល​និង​ភាគី​ពាក់​ព័ន្ធ ក្នុង​ការ​បង្ហាញ​ពី​ការ​សម្រប​សម្រួល​ដើម្បី​រក្សា​ទុក EBA ឬ​ក៏​បណ្តោយ​ឲ្យ​បាត់ EBA? 

គណៈកម្មការសហភាពអឺរ៉ុប
គណៈកម្មការសហភាពអឺរ៉ុប REUTERS/Francois Lenoir