បទយកការណ៍

កង្វះ​ទឹក​បង្ខំ​ឲ្យ​ពលរដ្ឋ​ជាយ​ក្រុង​មួយ​ចំនួន​ដង​ទឹក​ស្រះវត្ត​និង​ត្រពាំង​យក​មក​ប្រើ​ប្រាស់

ចុះផ្សាយ​នៅ​ថ្ងៃ៖

ទឹក​ស្រះ​វត្ត ត្រពាំង បឹងបួរ បាន​ក្លាយ​ជា​ប្រភព​ទឹក​សំខាន់​សម្រាប់​ពលរដ្ឋ​មួយ​ចំនួន​ រស់​នៅ​សង្កាត់​កំបូល ខណ្ឌ​ពោធិសែនជ័យ​។ នៅ​ទី​នេះ​ពេល​ល្ងាច​គេ​ឃើញ​ពលរដ្ឋ​នាំ​គ្នា​មក​ដង​ទឹក​ស្រះ​យក​ទៅ​ប្រើ​ប្រាស់​តាម​លទ្ធភាព​ជាក់​ស្ដែង។ ក្នុង​នោះទឹក​ស្រះឬត្រពាំង ​អាច​ប្រឈម​ការ​គោក​រីងរាក់​ប្រសិន​បើ​គ្មាន​ភ្លៀង។

រូបភាព៖ប្រភពទឹកត្រពាំងដែលពលរដ្ឋដងយកមកប្រើប្រាស់
រូបភាព៖ប្រភពទឹកត្រពាំងដែលពលរដ្ឋដងយកមកប្រើប្រាស់ @FB
មើលវគ្គផ្សេងទៀត