បទយកការណ៍

សត្វ​ទោច​ថ្ពាល់​លឿង​ដ៏​កម្រ​លើ​សកល​លោកកំពុង​រស់​នៅ​ភាគឦសាន​ប្រទេស​កម្ពុជា

សំឡេង ០៧:៤១
រូបភាពៈ សត្វ​ទោច​ថ្ពាល់​លឿង​កំពុង​រស់​នៅ​ក្នុង​ដែន​ជម្រក​សត្វ​ព្រៃ​កែវ​សីមា
រូបភាពៈ សត្វ​ទោច​ថ្ពាល់​លឿង​កំពុង​រស់​នៅ​ក្នុង​ដែន​ជម្រក​សត្វ​ព្រៃ​កែវ​សីមា @WCS

លោក​អ្នក​ស្ដាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ! ប្រហែល​ជា​ធ្លាប់​ឮ ឬ​ស្គាល់​ត្រឹម​សត្វ​ទោច​ធម្មតា​​ប៉ុណ្ណោះ ប៉ុន្តែ​នៅ​ក្នុង​នាទី​បទយកការណ៍​របស់​យើង​នាពេល​នេះ អេង គីមហុង ​ សូម​នាំ​អារម្មណ៍​លោក​អ្នក​នាង​ទៅ​ស្គាល់​ប្រភេទ​សត្វ​ទោច​ថ្ពាល់​លឿង​ដែល​កំពុង​រស់​នៅ ក្នុង​ដែន​ជម្រក​សត្វ​ព្រៃ​កែវ​សីមា ខេត្ត​មណ្ឌល​គិរី។ ទោចថ្ពាល់​លឿង​មាន​រស់​នៅ​តែ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា វៀតណាម និង​ឡាវ ប៉ុណ្ណោះ​នៅ​លើ​សកល​លោក។