ភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃ

លោក ឡាង សេង​ហ៊​ង៖ ពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​មាន​និ​ន្ន​ការប្រើប្រាស់​បន្លែ​សុវត្ថិភាព ខណៈដែល​អាហារ​មាន​ជាតិគីមី​ខ្លាំង

សំឡេង ១១:៥៨
លោក ឡាង សេងហ៊ង អ្នកតំណាង​នៃអង្គការ​ICCO ដែលបានសិក្សា​លើសុវត្ថិភាព​ចំណីអាហារ​
លោក ឡាង សេងហ៊ង អ្នកតំណាង​នៃអង្គការ​ICCO ដែលបានសិក្សា​លើសុវត្ថិភាព​ចំណីអាហារ​ ©Sun Mesa

នៅ​​ថ្ងៃ​ទី២១ ខែ​មេសា​​នេះ អង្គការ​​ICCO​ដែ​ល​​ជា​​អង្គការ​​ជំនាញ​ផ្នែក​​កសិកម្ម រួម​​ជា​មួួយ​អង្គការ​ផ្សេងៗ​ទៀត បាន​រៀប​ចំ​​សិក្ខា​សាលា​មួយ​​ស្តីពី​​ការ​លើក​កម្ពស់​សុវត្ថិភាព​​បន្លែ សម្រាប់​ទីផ្សារ​​នៅ​​ប្រទេស​​កម្ពុជា។ ប្រជា​ពលរដ្ឋ​​ប្រមាណ​៩៥%​មានការ​ព្រួយបារម្ភ​​ពី​សុវត្ថិភាព​ចំណី​អាហារ​​ដែល​​កំពុង​​ចរាចរណ៍​​ក្នុង​ប្រទេស។ បន្ថែម​​​ពី​​នេះ ពល​រដ្ឋ​​​មាន​​ការ​​​ព្រួយ​បារម្ភ​​ពី​​បន្លែ​​ដែល​​នាំ​ចូល​​ពី​​ប្រទេស​ជិត​ខាង​​​​យ៉ាង​ច្រើន​​សន្ធឹក​សន្ធាប់​​ផង​ដែរ។ ដូចនេះ ភ្ញៀវ​​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​​របស់​វិទ្យុ​​បារាំង ​គឺ​​លោក​​ឡាង សេង​​ហ៊​ង ដែល​ជា​តំ​ណាង​​ប្រទេស​​នៃ​​អង្គការ​​ICCO​ដែល​​បាន​​សិក្សា​លើ​​សុវត្ថិ​ភាព​​ចំណី​អាហារ។​