និស្សិត​កសិកម្ម​លក់​បន្លែ​ធម្មជាតិ​នៅ​មុខ​សាលា​ដើម្បី​ជំរុញ​ការ​ដាំ​ដុះ​ក្នុង​ស្រុក

សំឡេង ០៨:០១
និស្សិត​កសិកម្ម​លក់​បន្លែ​ធ​ម្មជាតិ​នៅ​មុខ​សាលា​ដើម្បី​ជំរុញ​ការ​ដាំ​ដុះ​ក្នុង​ស្រុក
និស្សិត​កសិកម្ម​លក់​បន្លែ​ធ​ម្មជាតិ​នៅ​មុខ​សាលា​ដើម្បី​ជំរុញ​ការ​ដាំ​ដុះ​ក្នុង​ស្រុក

ចង់​បាន​បន្លែ​ធម្មជាតិ គឺ​មាន​លក់​នៅ​មុខ​សាលា​ភូមិន្ទ​កសិកម្ម​ចំការ​ដូង​។​ តាម​រយៈ​សកម្មភាព​នៃ​ការ​លក់​ដូរ​នេះ ក្រុម​និស្សិត​បាន​អះអាង​ថា ពួក​គេ​ជ្រើស​រើស​យក​ការ​លក់​ដូរ​​បែប​​នេះ​​នៅ​​មុខ​សាលា​ដោយ​សារ​ថា បោះ​ដុំ​ទៅ​ឲ្យ​ឈ្មួញ​កណ្ដាល​មិន​បាន​ថ្លៃ​ និង​មិន​ដល់​ថ្លៃ​ដើម។ ម្យ៉ាង​ទៀត​ដើម្បី​ជម្រុញ​ឲ្យ​មាន​ការ​ដាំ​ដុះ ​និង​ប្រើ​ប្រាស់​ផលិត​ផ​ល​​ក្នុង​ស្រុក។