អ្នក​ស្រី ហួយ មាស អ្នក​ចម្រៀង​ពហុ​ជំនាញ

សំឡេង ៣៧:៥៨
អ្នក​ស្រី ហួយ មាស ម្ចាស់​បទ​រាត្រី​សេកុង
អ្នក​ស្រី ហួយ មាស ម្ចាស់​បទ​រាត្រី​សេកុង រូបភាព​ឯកសារ

នៅ​ក្នុង​នាទី​ប្រវត្តិ​សិល្បករ​ខ្មែរ​របស់​វិទ្យុ​បារាំង​ថ្ងៃ​នេះ សេង តារា សូម​លើក​យក​ដំណើរ​ជីវិត​របស់អ្នក​ស្រី ហួយ មាស មក​ជម្រាប​ជូន​លោក​អ្នក​ស្ដាប់​។