អ្នក​ស្រី ម៉ៅ សារ៉េត រៀនច្រៀង​ពេល​លក់​ឆ្នោត​និង​បារី រហូត​បាន​ក្លាយ​ជា​អ្នក​ចម្រៀង

សំឡេង ៣៥:៣១
​អាល់ប៊ុម​ចម្រៀងអ្នក​ស្រី ម៉ៅ សារ៉េត
​អាល់ប៊ុម​ចម្រៀងអ្នក​ស្រី ម៉ៅ សារ៉េត រូបភាព​ឯកសារ

នៅ​ក្នុង​នាទី​ប្រវត្តិ​សិល្បករ​ខ្មែរ​របស់​វិទ្យុ​បារាំង​ថ្ងៃ​នេះ សេង តារា សូម​លើក​យក​ដំណើរ​ជីវិត​របស់អ្នកស្រី ម៉ៅ សារ៉េត មក​ជម្រាប​ជូន​លោក​អ្នក​ស្ដាប់​។