រស់ សេរីសុទ្ធា៖ ពី​កុមារី​សំឡេង «រៃ» មក​ជា «រាជនី​សំឡេង​មាស»

សំឡេង ៣៤:១៣
រាជនី​សំឡេង​មាស រស់ សេរីសុទ្ធា
រាជនី​សំឡេង​មាស រស់ សេរីសុទ្ធា រូបភាព​ឯកសារ

នៅ​ក្នុង​នាទី​ប្រវត្តិ​សិល្បករ​ខ្មែរ​របស់​វិទ្យុ​បារាំង​ថ្ងៃ​នេះ សេង តារា សូម​លើក​យក​ដំណើរ​ជីវិត​របស់​រាជនី​សំឡេងមាស រស់ សេរីសុទ្ធា មក​ជម្រាប​ជូន​លោក​អ្នក​ស្ដាប់​។