តើ​អធិរាជ​សំឡេង​មាស ស៊ីន ស៊ីសាមុត មាន​ដំណើរ​ជីវិត​យ៉ាង​ណា?

សំឡេង ៣១:២៤
លោក ស៊ីន ស៊ីសាមុត
លោក ស៊ីន ស៊ីសាមុត រូបភាព​ឯកសារ

នៅ​ក្នុង​នាទី​ប្រវត្តិ​សិល្បករ​ខ្មែរ​របស់​វិទ្យុ​បារាំង​ថ្ងៃ​នេះ សេង តារា សូម​លើក​យក​ដំណើរ​ជីវិត​របស់​អធិរាជ​សំឡេង​មាស ស៊ីន ស៊ីសាមុត មក​ជម្រាប​ជូន​លោក​អ្នក​ស្ដាប់​។