ភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃ

លោក វ៉ា គឹមហុង៖ ការ​បោះ​បង្គោល​ព្រំ​ដែន​ជា​មួយ​ឡាវ​និង​វៀតណាម​ទទួល​បាន​លទ្ធ​ផលប្រហាក់​ប្រហែល​គ្នា

សំឡេង ១២:៤១
លោក វ៉ា គីមហុង
លោក វ៉ា គីមហុង សហការី

ភ្ញៀវ​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​របស់​វិទ្យុ​បារាំង​អន្តរជាតិ​នៅ​យប់​នេះ គឺ​លោក វ៉ា គឹមហុង ទេស​រដ្ឋមន្ត្រី​ទទួល​បន្ទុក​កិច្ច​ការ​ព្រំដែន​និង​ជា​ប្រធាន​គណៈ​កម្មការ​ចម្រុះ​ព្រំដែន​កម្ពុជា។ បន្ទាប់​ពី​បញ្ចប់​កិច្ច​ពិភា​ក្សា​​បញ្ហា​ព្រំដែន​ជា​មួយ​ឡាវ​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​២៥​មករា រួច​មក​ភាគី​ទាំង​ពីរ​ឯកភាព​ធ្វើ​ការងារ​ដែលនៅ​សេសសល់​នឹង​បន្ត​ពិភាក្សា​នៅ​តំបន់​ដែល​ភាគី​ទាំង​ពីរ​មិន​ទាន់​ឯកភាព​គ្នា។ លោក វ៉ា គឹមហុង ក៏​បាន​ធ្វើ​ការ​ប្រៀបធៀប​ការ​ជជែក​បញ្ហា​ព្រំដែន​រវាង​កម្ពុជា​ឡាវ-កម្ពុជា​និង​វៀតណាម គឺ​មាន​ភាព​តាន​តឹង​ដូច​គ្នា​ទាក់​ទង​ទស្សនៈ​និង​គោល​ជំហរ។ ប៉ុន្តែ​យ៉ាង​ណា​ក៏​សម្រេច​សម្រួលទៅ​ការ​បោះ​បង្គោល​ព្រំដែន​ជាមួយ​ឡាវ​និង​វៀតណាម​ទទួល​បាន​លទ្ធផល​ប្រហាក់​ប្រហែលគ្នា។