ព្រឹត្តិការណ៍​កម្ពុជា​ប្រចាំថ្ងៃ

អ្នក​វិភាគ៖ កិច្ច​សហប្រតិបត្តិការ​មេគង្គ-ឡានឆាង ជួយ​ពង្រឹង​ឥទ្ធិពល​ចិន​នៅ​ក្នុង​តំបន់ ខណៈ​អាមេរិក​ដក​ថយ

សំឡេង ១១:៤៣
ប្រមុខ​រដ្ឋ​និង​នាយក​រដ្ឋ​មន្រ្តី​នៃ​ប្រទេស​មហា​នុតំបន់​មេគង្គ​-​ឡាន​ឆាង ​​ជួប​ប្រជុំ​គ្នា​នៅ​ភ្នំពេញ ​ថ្ងៃទី ​១០ ​មករា​ ឆ្នាំ ​២០១៨​។​
ប្រមុខ​រដ្ឋ​និង​នាយក​រដ្ឋ​មន្រ្តី​នៃ​ប្រទេស​មហា​នុតំបន់​មេគង្គ​-​ឡាន​ឆាង ​​ជួប​ប្រជុំ​គ្នា​នៅ​ភ្នំពេញ ​ថ្ងៃទី ​១០ ​មករា​ ឆ្នាំ ​២០១៨​។​ @សហការី

នៅ​ថ្ងៃ​ទី ១០ មករា ឆ្នាំ​២០១៨​នេះ កម្ពុជា​នឹង​ធ្វើ​ជា​សហប្រធាន​នៃ​កិច្ច​ប្រជុំ​កំពូល កិច្ច​សហប្រតិបត្តិការ មេគង្គ-ឡានឆាង លើក​ទី​២ ដោយ​មាន​ប្រទេស​ចំនួន​៦​ចូល​រួម។ មុន​មួយ​ថ្ងៃ​នៃ​កិច្ច​ប្រជុំ​កំពូល​នេះ​ចាប់​ផ្តើម ប្រមុខ​រដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា លោក​ហ៊ុន សែន បាន​ចាត់​ទុក​ថា ជា​មោទនភាព​មួយ​សម្រាប់​ជាតិ​កម្ពុជា ដែល​បាន​ធ្វើ​ជា​ម្ចាស់​ផ្ទះ​នៃ​កិច្ច​ប្រជុំ​កំពូល​នេះ។ ប៉ុន្តែ​អ្នក​វិភាគ មួយ​ចំនួន​បាន​បារម្ភ​ពី​ការ​ពង្រីក​ឥទ្ធិពល​របស់​ចិន​នៅ​តំបន់​អាស៊ាន ​តាម​រយៈ​កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ​មេគង្គ-ឡានឆាង ខណៈ​ដែល​អាមេរិក​កំពុង​ដក​ថយ។