បទយកការណ៍

គណបក្ស​យុវជន​កម្ពុជា​មិន​មាន​ថវិកា​ជួល​ម៉ោង​ប្រព័ន្ធ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​បាន​ត្រឹម​ហែ​ក្បូន ចែក​ខិត​ប័ណ្ណ

សំឡេង ០៨:១១
គណបក្ស​យុវជន​កម្ពុជា​មិន​មាន​ថវិកា​ជួល​ម៉ោង​ប្រព័ន្ធ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​បាន​ត្រឹម​ហែ​ក្បូន ចែក​ខិត​ប័ណ្ណ
គណបក្ស​យុវជន​កម្ពុជា​មិន​មាន​ថវិកា​ជួល​ម៉ោង​ប្រព័ន្ធ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​បាន​ត្រឹម​ហែ​ក្បូន ចែក​ខិត​ប័ណ្ណ @សហការី

នៅ​ក្នុង​យុទ្ធនាការ​ឃោសនា​បោះ​ឆ្នោត​២០​ថ្ងៃ​នេះ គណបក្ស​យុវជន​កម្ពុជា​មិន​មាន​ថវិកា​ជួលម៉ោង​ប្រព័ន្ធ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​មាន​ទូរទស្សន៍ វិទ្យុ​ដើម្បី​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​គោល​នយោបាយ​របស់​ខ្លួន​នោះ​ទេ។ គណបក្ស​នេះ​មាន​តែ​សកម្មភាព​ហែ​ក្បូន​ឃោសនា​ពីរ​លើក​នៅ​ភ្នំពេញ។ ក្រៅ​ពី​នោះ​សកម្មជន​របស់​ខ្លួន​នឹង​ចុះ​ចែក​ខិត​ប័ណ្ណ​តាម​ដង​ផ្លូវ។ ថ្ងៃ​ទី​៨​កក្កដា គណបក្ស​នេះ បាន​រៀប​ចំ​ការ​ហែ​ក្បូន​ឃោសនា​ធំ​របស់​ខ្លួន ដែល​មាន​មនុស្ស​២០០​នាក់​ចូល​រួម។