ព្រឹត្តិការណ៍​កម្ពុជា​ប្រចាំថ្ងៃ

ការ​ដុត​រូប​លោក​ហ៊ុន សែន៖ តើ​នឹង​បង្ក​ឲ្យ​មាន​ការ​ចង​គំនុំ​គ្នា​ររវាង​ខ្មែរ​ក្នុង​ស្រុក និង​ខ្មែរ​ក្រៅ​ស្រុក​ឬ?

សំឡេង ០៩:៣៧
ប្រជាពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​អូស្រ្តាលី និង​ប្រទេស​មួយ​ចំនួន​ទៀត បាន​​នាំ​គ្នា​ដុត​រូប​ទីង​មោង​ដែល​មាន​បិទ​រូប​លោក​នាយក​រដ្ឋមន្រ្តី​ហ៊ុន សែន
ប្រជាពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​អូស្រ្តាលី និង​ប្រទេស​មួយ​ចំនួន​ទៀត បាន​​នាំ​គ្នា​ដុត​រូប​ទីង​មោង​ដែល​មាន​បិទ​រូប​លោក​នាយក​រដ្ឋមន្រ្តី​ហ៊ុន សែន @សហការី

ប្រជាពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​អូស្រ្តាលី និង​ប្រទេស​មួយ​ចំនួន​ទៀត​ដែល​មិន​ចូល​ចិត្ត​លោក​នាយក​រដ្ឋមន្រ្តី​ហ៊ុន សែន បាន​បន្ត​នាំ​គ្នា​ដុត​រូប​ទីង​មោង​ដែល​មាន​បិទ​រូប​លោក​នាយក​រដ្ឋមន្រ្តី​យ៉ាង​ព្រោង​ព្រាត។ សកម្មភាព​នេះ គណបក្ស​កាន់​អំណាច និង​អ្នក​វិភាគ ចាត់​ទុក​ថា ជា​ទង្វើ​ដែល​នាំ​ឲ្យ​មាន​ការ​ចង​គំនុំ និង​ស្អប់​គ្នា​រវាង​ពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​ដែល​ចូល​ចិត្ត និង​មិន​ចូល​ចិត្ត​លោក​នាយក​រដ្ឋមន្រ្តី​ហ៊ុន សែន។ ​ក៏​ប៉ុន្តែ​អ្នក​ផ្តួច​ផ្តើម​គំនិត​ឲ្យ​មាន​សកម្មភាព​នេះ បែរ​ជា​មិន​យល់​ដូច្នេះ​ឡើយ។