ហេតុ​អ្វី​បាន​ជា​ឧត្តម​ប្រឹក្សា​ពិគ្រោះ​និង​ផ្តល់​យោ​បល់​រង​ការ​រិះ​គន់​ច្រើន​ជាង​ការ​សាទរ​?​

សំឡេង ១០:០១
លោក ហ៊ុន សែន ក្នុងពេលប្រជុំ
លោក ហ៊ុន សែន ក្នុងពេលប្រជុំ @REUTERS

សមាស​ភាព​ឧត្តម​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ពិគ្រោះ​និង​ផ្ដល់​យោបល់​ត្រូវ​បាន​ព្រះ​មហាក្សត្រ​កម្ពុជា​ត្រាស់​បង្គាប់​តែង​តាំង​ជាផ្លូវ​ការ​កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី០៦ ខែ​កញ្ញា​កន្លង​ទៅ។ ក្នុង​នោះ​ប្រធាន​បក្ស​​ចាញ់​ឆ្នោត​ចំនួន​១៥​នាក់​ត្រូវ​បាន​តែង​តាំង​មាន​ឋានៈ​ស្មើ​ទេស​រដ្ឋ​មន្ត្រី។ ចំណែក​អនុ​ប្រធាន​បក្ស​ឬ​អគ្គ​លេខាធិការ​បក្ស​១៥នាក់​ផ្សេង​ទៀត​មាន​ឋានៈ​ស្មើ​រដ្ឋ​មន្ត្រី។ ឧត្តម​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ថ្មី​នេះ មាន​ភារ​កិច្ច​ផ្តល់​យោបល់​ផ្សេងៗ​លើ​ការងារ​របស់​រដ្ឋា​ភិបាល និង​សេចក្តី​ព្រាង​ច្បាប់​នា​នា។ ប៉ុន្តែ​ការ​បង្កើត​ឧត្តម​ក្រុម​ប្រឹក្សា​នេះ ហាក់​មាន​ការ​រិះ​គន់​ច្រើន​ជាង​ការ​សាទរ​ពី​សំណាក់​សង្គម​ស៊ីវិល និង​ប្រជាពល​រដ្ឋ​ទូ​ទៅ។ ហេតុ​អ្វី​បាន​ជា​ដូច្នេះ?