លទ្ធ​ផល​នៃ​ស្រាវជ្រាវ​បង្ហាញ​ថា​យុវជន​ភាគ​ច្រើន​ចង់​បាន​កូត្តា​បេក្ខភាព​តំណា​រាស្ត្រ​

សំឡេង ១០:៤៩
សកម្មភាពរបស់យុវជនក្នុងសង្គមកាន់តែផុសផុល។
សកម្មភាពរបស់យុវជនក្នុងសង្គមកាន់តែផុសផុល។ បណ្តាញសង្គម

កាល​ពីថ្ងៃទី២៣ ​ខែមេសា ​ម្សិលមិញ ​កម្មវិធី​អភិវឌ្ឍន៍​ធនធាន​យុវ​ជន(​YRDP) បាន​បង្ហាញ​លទ្ធផល​នៃ​ការ​ស្រាវជ្រាវ​មួយ ​ដែល​បាន​ឲ្យ​ដឹង​ថា​យុវជន​ភាគ​ច្រើន​ចង់​ឈរ​ឈ្មោះ​ជា​តំណាង​រាស្ត្រ​។ លទ្ធផល​នៃ​កា​​រ​ស្រាវ​ជ្រាវ​ដដែល​បាន​បង្ហាញ​ទៀត​ថា ​កន្លង​មក​មាន​តែ​យុវជន​៣ភាគ​រយ​ប៉ុណ្ណោះ ​ធ្លាប់​ជា​បេក្ខភាព​​តំណាង​រាស្រ្ត​ និង​តំណាង​ថ្នាក់​ក្រោម​ជាតិ។​ យ៉ាង​ណា​មិញ ​អ្នក​សិក្សា​ពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​សង្គម​ក៏​បាន​ឲ្យ​ដឹង​ថា ​ភាគ​ច្រើន​នៃ​គណបក្ស​នយោបាយ ​គឺ​ច​ង់​បាន​យុវជន​ជា​អ្នក​ដើរ​តាម​ប៉ុណ្ណោះ។​