លោក​ គល់ ​បញ្ញា៖​ ការ​រើស​ គ.ជ.ប.​ថ្មី​ប្រសើរ​ឡើង ​តែ​មាន​បញ្ហា​បើ​លោក​ស្រី ​ពុង​ ឈីវកេក ​ដក​ខ្លួន​

សំឡេង ១០:៤១
លោក ​គល់ ​បញ្ញា ​នាយក​ប្រតិបត្តិ​អង្គការ​ Comfrel​ ​។
លោក ​គល់ ​បញ្ញា ​នាយក​ប្រតិបត្តិ​អង្គការ​ Comfrel​ ​។ RFI

ភ្ញៀវ​របស់​វិទ្យុ​បារាំង​អន្តរ​ជាតិ​ RFI​នៅ​ថ្ងៃ​សៅរ៍​នេះ​គឺ​លោក​ គល់ ​បញ្ញា ​នាយក​ប្រតិបត្តិ​នៃ​គណៈកម្មាធិការ​ដើម្បី​ការ​បោះ​ឆ្នោត​ដោយ​សេរី​និង​យុត្តិ​ធម៌​នៅ​កម្ពុជា​។ ​ប្រធាន​ COMFREL​ថ្លែង​ថា ​របៀប​ជ្រើស​រើស ​គណៈកម្មាធិការ​ជាតិ​រៀប​ចំការ​បោះ​ឆ្នោត​ថ្មី​«ជា​ចំណុច​រីក​ចម្រើន​មួយ​» ប៉ុ​ន្តែ​មន្ត្រី​នៃ​អង្គការ​មិន​មែន​រដ្ឋា​ភិបាល​នេះ ​ស្នើ​ឱ្យ​បង្កើន​«តម្លាភាព​»។ ទន្ទឹម​នឹង​នេះ ​លោក​ គល់​ បញ្ញា​ ទទូច​ឱ្យ​លោក​ស្រី​ ពុង​ ឈីវ​កេក​ ដាក់​ពាក្យ​ធ្វើ​ជា​សមាស​ភាព​មួយ​រូប​នៃ ​គ.ជ.ប.ថ្មី ​តាម​សំណើ​របស់​គណ​បក្ស​នយោ​បាយ។​