​អ្នក​វិភាគ​៖ កម្ពុជា​ទាញ​ប្រយោជន៍​បាន​តិច​តួច ពី​វេទិកា​សេដ្ឋកិច្ច​ពិភពលោក​ តែ​ថា វា​ជា​ច្រក​ការ​ទូត​ថ្មី​របស់​កម្ពុជា​

សំឡេង ០៩:៤០
វេទិការសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោក
វេទិការសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោក @FB/ WEF

ប្រទេស​កម្ពុជា​បាន​បង្ហាញ​ខ្លួន​ជា​បន្ត​បន្ទាប់ នៅ​ក្នុង​វេទិកាសេដ្ឋកិច្ច​ពិភពលោក (World Economic Forum) ដែល​ទើប​តែ​បាន​បិទ​បញ្ចប់​ទៅ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី ១៣ កញ្ញា នៅ​ឯ​ទីក្រុង​ហាណូយ​ប្រទេស​វៀតណាម​។ មាន​ការ​ចោទ​ជា​សំណួរ​ថា តើ​កម្ពុជា​អាច​ទាញ​បាន​ប្រយោជន៍​អ្វី​ខ្លះ ពី​វេទិការ​ក្រៅ​ផ្លូវ​ការ​មួយ​នេះ​?