​ពលរដ្ឋ​ខ្លះ​បាន​ចំណាយ​ប្រាក់​ច្រើន​លើ​ការ​ទទួល​ទាន​កាហ្វេ​​

សំឡេង ០៧:៤៦
ហាងកាហ្វេល្បីមួយ ដែលមកពីបជ្ចឹមប្រទេស
ហាងកាហ្វេល្បីមួយ ដែលមកពីបជ្ចឹមប្រទេស @RFI

កាហ្វេ​ជា​ភេសជ្ជៈ​មួយ​ប្រភេទ​ដែល​ប្រជាពលរដ្ឋ​មួយ​ចំនួន​និយម​ទទួល​ទាន​ប្រចំាថ្ងៃ​។ កាល​ពី​មុន​ពលរដ្ឋ​និយម​ទទួល​ទាន​កាហ្វេ​បែប​បុរាណ គឺ​កាហ្វេ​ឆុង​ដោយ​ដៃ​។ ប៉ុន្តែ​បច្ចុប្បន្ន​នេះ កាហ្វេ​បែប​នៅ​បជ្ចឹម​ប្រទេស​បាន​កំពុង​វាយ​លុក​នៅ​កម្ពុជា​។ Latte cappuccino សុទ្ធ​សឹង​ជា​ឈ្មោះ​កាហ្វេ​បរទេស​ដែល​ខ្មែរ​កំពុង​និយម​ទទួល​ទាន ហើយ​វា​មាន​តម្លៃ​ខ្ពស់​ទៀត​ផង​។