ព្រឹត្តិការណ៍​កម្ពុជា​ប្រចាំថ្ងៃ

សង្គម​ស៊ីវិល​ស្នើ​ឲ្យ​រដ្ឋាភិបាល​គួរ​មើល​គុណ​តម្លៃ​CCHR​ផង ​មុន​ឈាន​ដល់​ការ​បិទ

សំឡេង ០៩:៤៩
លោក​ស្រី​ចក់ ​សុភាព ​នាយិកា​ប្រតិបត្តិ​មជ្ឈមណ្ឌល​សិទ្ធិ​មនុស្ស​កម្ពុជា​ថត​រូប​បង្ហាញ​ពី​ការ​ប្រឆាំង​និទណ្ឌភាព​នៅក​ម្ពុជា​
លោក​ស្រី​ចក់ ​សុភាព ​នាយិកា​ប្រតិបត្តិ​មជ្ឈមណ្ឌល​សិទ្ធិ​មនុស្ស​កម្ពុជា​ថត​រូប​បង្ហាញ​ពី​ការ​ប្រឆាំង​និទណ្ឌភាព​នៅក​ម្ពុជា​ CCHR

មួយ​ថ្ងៃ​បន្ទាប់​ពី លោក​នាយក​រដ្ឋមន្ត្រី​ហ៊ុន សែន បញ្ជា​ទៅក្រសួង​មហាផ្ទៃ​ឲ្យ​ពិនិត្យ​ផ្នែក​ច្បាប់​មុន​ឈាន​ទៅ​បិទ​មជ្ឈមណ្ឌល​សិទ្ធិមនុស្ស​កម្ពុជា ព្រោះ​មាន​ជាប់​ពាក់ព័ន្ធ​ជាមួយ​លោក កឹម សុខា អតីត​ស្ថាបនិក​អង្គការ​នេះ អង្គការ​សង្គម​ស៊ីវិល​ថា ស្ថាប័ន​នេះ​មិនជាប់​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​លោក កឹម សុខា ទៀតឡើយ ។ ហើយ​ពួក​គេ​ស្នើ​ឲ្យ​រដ្ឋាភិបាល​គួរមើល​ឃើញ​ពី​គុណ​តម្លៃ​របស់​មជ្ឈ​មណ្ឌល​សិទ្ធិមនុស្ស​ផង មុន​ឈាន​ដល់​ការ​បិទ។