បទយកការណ៍

ឈាវ បូរ៉ា​៖ “ខ្ញុំ​ត្រៀម​យក​មេដាយ​មាស​កីឡា​អុកចត្រង្គ​ សម្រាប់​ស៊ីហ្គេម​ ២០២៣”

ចុះផ្សាយ​នៅ​ថ្ងៃ៖

ក្នុង​ព្រឹត្តិការណ៍​អង្គរសង្ក្រាន្ត​ឆ្នាំ​ថ្មី​២០១៥​ នៅ​ខេត្ត​សៀមរាប​ លោក ​ឈាវ បូរ៉ា​ អាយុ​២៤​ឆ្នាំ​ បាន​ក្លាយ​ជា​ជើង​ឯក​ក្នុង​ការ​ប្រកួត​អុក​ចត្រង្គ​ជា​លើក​ទី​២ ។ ​យុវជន​២៤ឆ្នាំ​រូប​នេះ​ ចង់​ដណ្តើម​មេដាយមាស​ជូន​ប្រទេស​ជាតិ​ក្នុង​ព្រឹត្តិការណ៍​ស៊ីហ្គេម​២០២៣​ ដែល​កម្ពុជា​ជា​ម្ចាស់​ផ្ទះ។

លោក​ឈាវ បូរ៉ា​ ជើង​ឯក​ក្នុង​ការ​ប្រកួត​អុកចត្រង្គ​អង្គសង្រ្កាន្ត​២០១៥​ នៅខេត្តសៀមរាប។
លោក​ឈាវ បូរ៉ា​ ជើង​ឯក​ក្នុង​ការ​ប្រកួត​អុកចត្រង្គ​អង្គសង្រ្កាន្ត​២០១៥​ នៅខេត្តសៀមរាប។ សហការី