ភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃ

លោក ឆាយ បូរ៉ា៖ «ភាគ​ច្រើន​ជា​តួ​ឯក ដែល​បង្ក​បញ្ហា​ដល់​ម្ចាស់​ផលិត​កម្ម​ភាព​យន្ត​»

ចុះផ្សាយ​នៅ​ថ្ងៃ៖

វិស័យ​ភាពយន្ត​ខ្មែរ ​នៅ​ដំណាក់កាល​ចុងក្រោយ​នេះ ​ត្រូវ​គេ​មើល​ឃើញ​ថា​មិន​មាន​ការ​រីកចំរើន​ទៅ​មុខ​នៅ​ឡើយ​ទេ​។ ឥរិយាបទ ​និង​ភាព​ឆ្គាំ​ឆ្គង​របស់​តួ​សម្តែង​ល្បី​ៗ ​ភាគ​ច្រើន​មាន​ជំងឺ​តួ​ឯក​និយម ​គឺ​ជា​ផ្នែក​មួយ​ទាញ​វិស័យ​ភាពយន្ត​ឲ្យ​មាន​ការ​ធ្លាក់​ចុះ​។ ជុំវិញ​បញ្ហា​នេះ លោក ​ឆាយ បូរ៉ា​ ប្រធាន​សមាគម​ភាពយន្ត​កម្ពុជា បាន​អះអាង​ថា​លោក​​នឹង​បង្កើត​ឲ្យ​មាន​បញ្ជី​ខ្មៅ ​(Black List)​មួយ ​ដើម្បី​ពហិការ និង​ទប់ទល់ ​នឹង​តួ​សម្តែង​ណា ​ដែល​គ្មាន​វិន័យ ​មិន​គោរព​កិច្ចសន្យា ​ជា​មួយ​ម្ចាស់​ផលិតកម្ម​ភាពយន្ត​។ 

លោក ឆាយ បូរ៉ា ផលិតករ​ផលិត​ខ្សែភាព​យន្ត​កម្ពុជា​។ ​
លោក ឆាយ បូរ៉ា ផលិតករ​ផលិត​ខ្សែភាព​យន្ត​កម្ពុជា​។ ​ @RFI