អ្នក​អភិរក្ស​គម្ពីរ​ស្លឹក​រឹត​នៅ​សុរិន្ទ ដង្ហើយ​ស្ថាប័ន​អប់រំ​ជាតិ​ខ្មែរ ជួយ​គាំទ្រ​ថែរក្សា​និង​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​បន្ត

សំឡេង ០៧:០២
លោក ជ័យ មង្គល អ្នក​ប្រមូលគម្ពីរ​ស្លឹករឹត​នៅ​សុរិន្ទ្រ ទឹក​ដីថៃ។
លោក ជ័យ មង្គល អ្នក​ប្រមូលគម្ពីរ​ស្លឹករឹត​នៅ​សុរិន្ទ្រ ទឹក​ដីថៃ។ RFI@HENG Oudom

លោក ជ័យ មង្គល មាន​ឈាម​ជ័រដើម​​កំណើត​ខ្មែរ ដែល​សព្វ​ថ្ងៃ​រស់​នៅ​ដែន​​ដី​សុរិន្ទ ប្រទេស​ថៃ។ ​លោក​​ខិត​ខំ​ប្រមូល​គម្ពីរ​សាស្ត្រាស្លឹក​រឹត និង​ក្បួន​ខ្នាត​ខ្មែរ​ទាំង​ឡាយ​ ​នៅ​ទឹក​ដី​ថៃ ពិសេស​​ក្នុង​ខេត្ត​សុរិន្ទ។​ អ្នក​ស្រឡាញ់​ស្លឹក​រឹត​ខ្មែរ​រូប​នេះ បាន​ចាប់​ផ្តើម​ប្រមូល​គម្ពីរ​តម្រាខ្មែរ​ តាំង​ពី​ឆ្នាំ​២០០៦​មក ដោយ​សារ​ទឹក​ចិត្ត​ស្រឡាញ់​ និង​យល់​ពី​តម្លៃ​អក្សរ​ខ្មែរ​។ លោក​បាន​ប្រមូល​ស្លឹក​រឹត​រាប់​ពាន់​ច្បាប់​លើ​ទឹក​ដី​ថៃ​ ហើយ​លោក​ចង់​ឲ្យ​ស្ថាប័ន​អប់រំ​ជាតិខ្មែរ ជួយ​គាំទ្រ​ថែរក្សា​និង​ផ្សព្វផ្សាយ​បន្ត ដើម្បី​ជា​ប្រយោជន៍​ខ្មែរ​ទូទៅ។​