ទស្សនៈព្រឹត្តិការណ៍ខ្មែរ

​ល្មម​ដល់​ពេល​ដែល​ពល​រដ្ឋ​ខ្មែរ​បង្កើត​ទម្លាប់​ទុក​ដាក់​សំរាម​ឲ្យ​បាន​ត្រឹម​ត្រូវ​

សំឡេង ០៤:២៩
ប្រជាពលរដ្ឋនិងគំនរសំរាម (រូបភាពតំណាង)
ប្រជាពលរដ្ឋនិងគំនរសំរាម (រូបភាពតំណាង) @សហការី

រដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា​បាន​សម្រេច​រុះ​រើ​ប្រព័ន្ធ​គ្រប់​គ្រង​សំរាម​នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ។ ការ​សម្រេច​នេះ​ត្រូវ​បាន​មតិ​មួយ​ចំនួន​មើល​ឃើញ​ថា ជា​ជំហាន​មួយ​វិជ្ជមាន​ ឆ្ពោះ​ទៅ​ដោះ​ស្រាយ​បញ្ហា​សំរាមដ៏​រ៉ាំរ៉ៃ​ជា​ច្រើន​ឆ្នាំ​មក​ហើយ​។ ប៉ុន្តែ​ក្រៅ​តែ​ពី​ការ​គ្រប់​គ្រង​សំរាម​ដែល​ត្រូវ​ធ្វើ​កំណែ​ទម្រង់​ហើយ អ្នក​តាម​ដាន​បញ្ហា​សង្គម​មើល​ឃើញ​ថា មាន​បញ្ហា​ចម្បង​មួយ​ទៀត​ដែល​ត្រូវ​ដោះ​ស្រាយ។ នោះ​គឺ​ទម្លាប់​ទុក​ដាក់​សំរាម​របស់​ប្រជាពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​។ បើ​តាម​ក្រុម​អ្នក​ជំនាញ វា​ល្មម​ដល់​ពេល​ហើយ​ដែល​ពល​រដ្ឋ​ខ្មែរ​ត្រូវ​បោះ​បង់​ទម្លាប់​ចាស់ បង្កើត​ទម្លាប់​ថ្មី ដោយត្រូវ​ទុក​ដាក់​សំរាម​ឲ្យ​បាន​ត្រឹម​ត្រូវ​។