ព្រឹត្តិការណ៍​កម្ពុជា​ប្រចាំថ្ងៃ

សង្គម​ស៊ីវិល​មួយ​ចំនួន​មិន​មាន​ការ​បារម្ភ​ពី​ផែនការ​ធ្វើ​សវនកម្ម​របស់​រដ្ឋាភិបាល​មក​លើ​ពួក​គេ​ទេ

សំឡេង ១១:១១
លោក សន ជ័យ ជា​ប្រធាន​អង្គការ​សម្ព័ន្ធ​គណនេយ្យ​ភាព​សង្គម​កម្ពុជា​
លោក សន ជ័យ ជា​ប្រធាន​អង្គការ​សម្ព័ន្ធ​គណនេយ្យ​ភាព​សង្គម​កម្ពុជា​

អង្គការ​សង្គម​ស៊ីវិល​មួយ​ចំនួន​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​បាន​លើក​ឡើង​ថា​គម្រោង​ការ​ធ្វើ​សវនកម្ម​របស់​រដ្ឋាភិបាល​មក​លើ​ពួក​គេ​មិន​មែន​ជា​រឿង​អាក្រក់​នោះ​ទេ។ យ៉ាង​ណា​ក៏​ដោយ​ប្រធាន​ក្រុម​ការងារ​ពិសេស​សិទ្ធិ​លំនៅឋាន​វិញ​បាន​បង្ហាញ​ការ​បារម្ភ​ខ្លាច​ក្រែង​មាន​អ្វី ដែល​នៅ​ពី​ក្រោយ​ការ​ធ្វើ​សវនកម្ម​របស់​រដ្ឋាភិបាល បើ​ទោះ​បី​ជា​ម្ចាស់​ជំនួយ​បាន​ធ្វើ​សវនកម្ម​ហើយ​ក៏​ដោយ។ ចំណែក​ស្ថាប័ន​របស់​រដ្ឋាភិបាល​វិញ​លើក​ឡើង​ថា​ប្រទេស​មួយ​ចំនួន​ទៀត​ក៏​គេ​ធ្វើ​សវនកម្ម​លើ​អង្គការ​សង្គម​ស៊ីវិល​ដែរ។