​កម្ពុជា​ស្ថិត​ក្នុង​បញ្ជី​ឃ្លាំ​មើល​ការ​លាង​លុយ​កខ្វ​ក់​ ប៉ះ​ពាល់​អ្វី​ខ្លះ​?​

សំឡេង ១២:៣០
ប្រាក់រៀលខ្មែរ (រូបតំណាង)
ប្រាក់រៀលខ្មែរ (រូបតំណាង) @RFI

ប្រទេស​​កម្ពុជា​ត្រូវបាន​អង្គការ​​ឃ្លាំ​មើល​​ការ​​លាង​លុយ​​កខ្វក់​អន្តរ​ជាតិ​​ ដាក់​បញ្ចូល​ទៅ​ក្នុង​បញ្ជី​តាម​ដាន​ ដោយ​សារ​តែ​មាន​ការ​ព្រួយ​បារម្ភ​ថា​កម្ពុជា​ងាយ​រង​គ្រោះ​ដោយ​ការ​លាង​លុយ​កខ្វក់​។​ អង្គការ​ក្រៅ​រដ្ឋា​ភិបាល និង​អ្នក​ជំនាញ​លើក​ឡើង​ថា ការ​ដាក់​កម្ពុជា​ក្នុង​ការ​ឃ្លាំ​មើល​ការ​លាង​លុយ​កខ្វក់​អាច​ប៉ះ​ពាល់​ដល់​ការ​វិនិយោគ​ពី​បរទេស​។ ប៉ុន្តែ​រដ្ឋា​ភិបាល​កម្ពុជា​ចាត់​ទុក​ថា​ការ​ដាក់​កម្ពុជា​ក្នុង​បញ្ជី​ឃ្លាំ​មើល​នេះ គឺ​ជា​រឿង​នយោបាយ​។