ព្រឹត្តិការណ៍​កម្ពុជា​ប្រចាំថ្ងៃ

មេឃុំ​ ចៅ​សង្កាត់ រីករាយ​នឹង​ប្រកាស​ទ្រព្យ​សម្បត្តិ និង​បំណុល

ចុះផ្សាយ​នៅ​ថ្ងៃ៖

មេ​ឃុំ ចៅ​សង្កាត់ ដែល​ទើប​ជាប់​ឆ្នោត​ថ្មី ពី​គណបក្ស​ប្រជាជន​កម្ពុជា និង​គណបក្ស​សង្រ្គោះ​ជាតិ​បង្ហាញ​គោល​ជំហរ​ប្រកាស​ទ្រព្យ​សម្បត្តិ និង​បំណុល​របស់​ខ្លួន​តាម​ច្បាប់​ស្តី​ពី​ការ​ប្រឆាំង​អំពើ​ពុក​រលួយ។ ប៉ុន្តែ​អង្គការ​ក្រៅ​រដ្ឋាភិបាល និង​គណបក្ស​ប្រឆាំង ចង់​ឲ្យ​មាន​ការ​ប្រកាស​ទ្រព្យ​សម្បត្តិ និង​បំណុល​ទាំង​នោះ​ជា​សាធារណៈ ដើម្បី​បង្កើន​ប្រសិទ្ធភាព​ក្នុង​ការ​ប្រយុទ្ធ​ប្រឆាំង​អំពើ​ពុក​រលួយ​នៅ​កម្ពុជា។

គណបក្ស​កាន់​អំណាច និង​គណបក្ស​ប្រឆាំង​អួត​គោល​នយោបាយ​គ្នា​មុន​ការ​បោះ​ឆ្នោត​ឃុំ-សង្កាត់​អាណត្តិ​ទី ៤
គណបក្ស​កាន់​អំណាច និង​គណបក្ស​ប្រឆាំង​អួត​គោល​នយោបាយ​គ្នា​មុន​ការ​បោះ​ឆ្នោត​ឃុំ-សង្កាត់​អាណត្តិ​ទី ៤ @ google
មើលវគ្គផ្សេងទៀត