ព្រឹត្តិការណ៍​កម្ពុជា​ប្រចាំថ្ងៃ

ដីកា​កោះ​ហៅ​របស់​តុលាការ​ជា​ការ​បំភ័យ​អតីត​សកម្មជន​សង្គ្រោះជាតិ​ឬ?

សំឡេង ១០:១០
រូបភាព៖កញ្ញារ៉ូហ្សេតដែលជាអតីតចៅសង្កាត់អូចារត្រៀមឆ្លើយបំភ្លឺដីការបស់តុលាការបាត់ដំបង
រូបភាព៖កញ្ញារ៉ូហ្សេតដែលជាអតីតចៅសង្កាត់អូចារត្រៀមឆ្លើយបំភ្លឺដីការបស់តុលាការបាត់ដំបង @FB

អតីត​សកម្មជន​គណបក្ស​សង្គ្រោះជាតិ​ទាំង​១២​រូប ដែល​ភាគ​ច្រើន​ធ្លាប់​ជា​ចៅ​សង្កាត់ បានត្រៀម​ខ្លួន​បំភ្លឺ​ទៅ​តាម​ការ​កំណត់​របស់​តុលាការ​បាត់​ដំបង ពីថ្ងៃទី៩ ដល់ថ្ងៃ ទី ១៦ ឧសភា ក្នុងសំណុំ​រឿង​ប្រឆាំង​សាលដីកា​តុលាការ​កំពូល។​ បើ​តាម​អតីត​សកម្មជន​គណ បក្ស​សង្គ្រោះជាតិ ដីកា​កោះហៅ​ពួកគេ​គឺ​ជា​ការ​បំភ័យ​ច្រើន​ជាង​កំហុស​ផ្នែក​ច្បាប់។ តែ​អ្នក​នាំ​ពាក្យ​ក្រសួង​យុត្តិ​ធម៌ ស្នើ​ឲ្យ​សកម្មជន​ទាំង​១២​កុំ​ប្រញាប់​វាយ​តម្លៃ​ពេក​ថា ដីកា​កោះ​ហៅ​ជា​ការ​បំភ័យ។