ព្រឹត្តិការណ៍​កម្ពុជា​ប្រចាំថ្ងៃ

សេណារីយោ​នៃ​ការ​បែង​ចែក​អាសនៈ​គណបក្ស​ប្រឆាំង​បាន​លេច​ឡើង បន្ទាប់​ពី​គណបក្ស​ក្រៅ​រដ្ឋសភា​ប្តឹង

សំឡេង ១១:៣៩
កិច្ចប្រជុំ​រដ្ឋសភា​
កិច្ចប្រជុំ​រដ្ឋសភា​

សេណារីយោ​ចំនួន​បី នៃ​ការ​បែង​ចែក​អាសនៈ​គណបក្ស​សង្រ្គោះ​ជាតិ ត្រូវ​បាន​លេច​ឡើង​ បន្ទាប់​ពី​គណបក្ស​ក្រៅ​រដ្ឋសភា​ចំនួន​ពីរ បាន​ប្រកាស​ប្តឹង​ឲ្យ​រំលាយ​គណបក្ស​សង្រ្គោះ​ជាតិ។ ប៉ុន្តែ បើ​ផ្អែក​តាម​ខ្លឹម​សារ​ច្បាប់ គណបក្ស​នយោបាយ​មួយ មិន​អាច​ប្តឹង​ឲ្យ​រំលាយ​គណបក្ស​នយោបាយ​ណា​មួយ​នោះ​ទេ ខណៈ​ដែល​អ្នក​នាំ​ពាក្យ​គណបក្ស​កាន់​អំណាច​បាន​អះ​អាង​ថា ច្រក​នៅ​តែ​មាន នោះ​បើ​គេ​ធ្វើ​វិសោធនកម្ម​ច្បាប់​ស្តី​ពី​គណបក្ស​នយោបាយ​ជា​ថ្មី។