បទយកការណ៍

ផ្សារ​សហគមន៍​ខ្មែរ លក់​កសិផល​សរីរាង្គ​ ជួយ​កសិករ​ខ្មែរ និង​និស្សិត​ក្រីក្រ

ចុះផ្សាយ​នៅ​ថ្ងៃ៖

ផ្សារ​សហគមន៍​ខ្មែរ គឺ​ជា ផ្សារ​សហគមន៍ ដែល​មាន​តែ​មួយ​គត់​នៅ​កម្ពុជា បង្កើត​ឡើង​តាំង​ពី​ថ្ងៃ​ទី ០៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ ដោយ​យុវជន​មួយ​ក្រុម ដើម្បី​ជួយ​អន្តរាគមន៍ ជួយ​ដល់ និស្សិត​ក្រីក្រ មាន​បំណង​បន្ត​ការ​សិក្សា​នៅ​ភ្នំពេញ និង​ជួយ​លើក​ទឹក​ចិត្ត​ដល់ កសិករ​ខ្មែរ​ឲ្យ​ងាក​មក​ដាំ​ដុះ ប្រើ​ជី​ធម្មជាតិ មិន​ចាំ​បាច់​ចំណាក​ស្រុក​ទៀត។ តើ​អ្វី​ជា ផ្សារ​សហគមន៍​ខ្មែរ ?

ផ្សារ​សហគមន៍​ខ្មែរ លក់​កសិផល​សរីរាង្គ មានទីតាំងនៅ ខាងលិចផ្សារស្ទឹងមានជ័យថ្មី។
ផ្សារ​សហគមន៍​ខ្មែរ លក់​កសិផល​សរីរាង្គ មានទីតាំងនៅ ខាងលិចផ្សារស្ទឹងមានជ័យថ្មី។ @RFI