ស្រោម​អនាម័យ​ពិត​កាត់​បន្ថយ​អត្រា​នៃ​ចម្លង​មេរោគ​អេដស៍​ឬ​យ៉ាង​ណា?

សំឡេង ១០:៥៦
ស្រោម​​អនាម័យ​​ពិត​​កាត់​​បន្ថយ​​អត្រា​​នៃ​​ចម្លង​​មេរោគ​​អេដស៍​ឬ​យ៉ាង​ណា?
ស្រោម​​អនាម័យ​​ពិត​​កាត់​​បន្ថយ​​អត្រា​​នៃ​​ចម្លង​​មេរោគ​​អេដស៍​ឬ​យ៉ាង​ណា? @Myanmar​ Times​

បី​ថ្ងៃ​នៃ​ពិធី​បុណ្យ​អុំ​ទូក​ អាជ្ញាធរ​ជាតិ​ប្រយុទ្ធ​ប្រឆំាង​នឹង​ជំងឺ​អេដស៍​សហការ​ជាមួយ​អង្គការ​សង្គម​ស៊ីវិល ​បាន​រៀប​ចំ​យុទ្ធនាការ​ផ្ដល់​ជូន​ស្រោម​អនាម័យ​ដោយ​ឥត​គិត​ថ្លៃ។ ក្នុង​នោះ ស្រោម​អនាម័យ​៦​ម៉ឺន ត្រៀម​សម្រាប់​លោក​អ្នក​ដែល​ត្រូវ​ការ​នៅ​ពេល​បុណ្យ​អុំ​ទូក ដើម្បី​បង្ការ​កុំ​ឲ្យ​មាន​ការ​ឆ្លង​រាល​ដាល​នៃ​មេ​រោគ​អេដស៍។ តើ​ស្រោម​អនាម័យ​ពិត​ជា​ចំណែក​មួយ​បង្ការ​កុំ​ឲ្យ​មាន​ការ​ឆ្លង​រាល​ដាល​នៃ​មេ​រោគ​អេដស៍​ឬ​យ៉ាង​ណា?