ទស្សនៈព្រឹត្តិការណ៍ខ្មែរ

ការ​សន្យា​ផ្តល់​ប្រាក់​ខែ​ដល់​មន្ត្រី​ឃុំ​សង្កាត់​ដែល​មិន​ជាប់ឆ្នោត ជា​ការ​ត្រៀម​ខ្លួន​ចាញ់?

សំឡេង ០៤:២០
ការ​ជួប​ជុំ​សមាជិក​ឃុំ​របស់​CPP នាពេល​ថ្មីៗនេះ
ការ​ជួប​ជុំ​សមាជិក​ឃុំ​របស់​CPP នាពេល​ថ្មីៗនេះ @Freshnews

នៅ​ពេល​ថ្មីៗនេះ នា​ឱកាស​ជួប​ជុំ​សមាជិក​និង​បេក្ខជន​​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ឃុំ​សង្កាត់របស់​ខ្លួន ក្នុង​ក្រប​ខណ្ឌ​​ទូទាំង​ប្រទេស​,  ថ្នាក់​ដឹកនាំ​បក្ស​កាន់​អំណាច បាន​សន្យាថា​នឹង​ផ្តល់​ប្រាក់​ខែជូន​មន្ត្រី​ឃុំ​សង្កាត់​របស់​ខ្លួន ដែល​ពុំ​បាន​ជាប់​ឆ្នោត​ នៅ​ពេល​ខាងមុខ​នេះ។ តើ​នេះ​គឺ​ជាការ​ត្រៀម​ខ្លួនចាញ់ ឬ​ជាការ​បង្កើត​ទំនុក​ចិត្ត​? សូម​ស្តាប់​ ៖​