បទយកការណ៍

បក្ស​ប្រជាជន​កម្ពុជា​នៅ​ខេត្ត​កណ្តាល​ជ្រើស​យក​ការ​ជិះ​កង់​ធ្វើ​ជា​មធ្យោបាយ​ឃោសនា​រក​សំឡេង​ឆ្នោត

សំឡេង ០៨:០៩
គណបក្ស​ប្រជាជន​កម្ពុជា​ប្រចាំ​នៅ​ស្រុក​កោះ​ធំ ខេត្ត​កណ្តាល​ ជ្រើស​រើស​យក​ការ​ជិះ​កង់ ដើម្បី​ធ្វើ​ជា​មធ្យោបាយ​ហែ​ក្បួន​ឃោសនា​ទ្រង់​ទ្រាយ​តូច​ស្វែង​រក​សំឡេង​ឆ្នោត​ពី​ប្រជាពលរដ្ឋ។
គណបក្ស​ប្រជាជន​កម្ពុជា​ប្រចាំ​នៅ​ស្រុក​កោះ​ធំ ខេត្ត​កណ្តាល​ ជ្រើស​រើស​យក​ការ​ជិះ​កង់ ដើម្បី​ធ្វើ​ជា​មធ្យោបាយ​ហែ​ក្បួន​ឃោសនា​ទ្រង់​ទ្រាយ​តូច​ស្វែង​រក​សំឡេង​ឆ្នោត​ពី​ប្រជាពលរដ្ឋ។ @សហការី

ថ្ងៃ​អង្គារ​នេះ គឺ​ជា​ថ្ងៃ​ទី​១១ ហើយ​នៃ​យុទ្ធនាការ​ឃោសនា​រក​សំឡេង​ឆ្នោត​ពី​ប្រជាពលរដ្ឋ​របស់​គណបក្ស​នយោបាយ​ទាំង​អស់​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា។ គណបក្ស​នានា​សុទ្ធ​តែ​ប្រើ​ប្រាស់​រថយន្ត ម៉ូតូ ដើរ​ដោយ​ថ្មើរ​ជើង ឬ​ជួល​រ៉ឺមក​កង់​បី​ចាក់​មីក្រូ​ជា​ដើម្បី​ឃោសនា​បោះ​ឆ្នោត​បន្ថែម​ពី​ការ​ហែ​ក្បួន​ធំៗ​របស់​ខ្លួន។ ក្នុង​ចំណោម​នេះ គណបក្ស​ប្រជាជន​កម្ពុជា​ប្រចាំ​នៅ​ស្រុក​កោះ​ធំ ខេត្ត​កណ្តាល​ហាក់​ខុស​ពី​គេ​ឯង​បន្តិច ដោយ​គណបក្ស​នេះ​បាន​ជ្រើស​រើស​យក​ការ​ជិះ​កង់ ដើម្បី​ធ្វើ​ជា​មធ្យោបាយ​ហែ​ក្បួន​ឃោសនា​ទ្រង់​ទ្រាយ​តូច​ស្វែង​រក​សំឡេង​ឆ្នោត​ពី​ប្រជាពលរដ្ឋ។