ឧក្រិដ្ឋកម្ម​លើ​ប្រព័ន្ធ​បច្ចេកវិទ្យា​ព័ត៌មាន​​និង​​សេរីភាព​សម្ដែង​មតិ

សំឡេង ១៣:៣៤
ច្បាប់​ស្ដី​ពី​ឧក្រិដ្ឋកម្ម​លើ​ប្រព័ន្ធ​បច្ចេកវិទ្យា​ ត្រូវ​បាន​សង្គម​ស៊ីវិល​យល់​ថា ​ជា​ការ​រឹត​បន្តឹងសេរីភាពប​ញ្ចេញមតិ​លើ​ប្រព័ន្ធ​អ៊ីនធឺណែត​
ច្បាប់​ស្ដី​ពី​ឧក្រិដ្ឋកម្ម​លើ​ប្រព័ន្ធ​បច្ចេកវិទ្យា​ ត្រូវ​បាន​សង្គម​ស៊ីវិល​យល់​ថា ​ជា​ការ​រឹត​បន្តឹងសេរីភាពប​ញ្ចេញមតិ​លើ​ប្រព័ន្ធ​អ៊ីនធឺណែត​ RFI/ សហការី

ថ្មី​ៗ​នេះ អាជ្ញាធរ​កម្ពុជា​បាន​ផ្តន្ទាទោស បាន​ចាប់​ខ្លួន និង​កំពុង​ស្វែង​រក​ចាប់​ខ្លួន​មនុស្ស​មួយ​ចំនួន ទាក់ទង​នឹង​ការ​ប្រើ​ប្រព័ន្ធ​បច្ចេក​វិទ្យា​គមនាគមន៍​និង​ព័ត៌មាន​ដោយ​ល្មើស​ច្បាប់។ មាន​ការ​ព្រួយ​បារម្ភ​ខ្លះ​ៗ អំពី​អនាគត​នៃ​សេរីភាព​សម្ដែង​មតិ​នៅ​កម្ពុជា។ ប៉ុន្តែ​ទន្ទឹម​នឹង​នេះ ការ​ស្គាល់​ព្រំដែន​រវាង​សេរីភាព និង​ច្បាប់ ទើប​ចៀសផុត​ពី​ទុក្ខ​ភ័យ ដោយសារ​ការ​ប្រើ​ប្រព័ន្ធ​បច្ចេក​វិទ្យា​គមនាគមន៍ និង​ព័ត៌មាន។ ស្ថាប័ន​ពាក់ព័ន្ធ រួម​គ្នា​វែកញែក​រឿង​នេះ។