បទយកការណ៍

ស៊ីក្លូ មធ្យោបាយ​ធ្វើ​ដំណើរ​គ្មាន​ផ្សែង​ពុល តែ​អ្នក​ធាក់​ស៊ី​ក្លូ​រង​គ្រោះ​ពី​ការ​ឡើង​កម្តៅ

ចុះផ្សាយ​នៅ​ថ្ងៃ៖

ស៊ីក្លូ ទៅ​មុខ​ដោយ​កម្លំាង​ធាក់ គ្មាន​ប្រើ​ប្រេង គ្មាន​ប្រើ​សំាង។ មធ្យោបាយ​ធ្វើ​ដំណើរ​បែប​នេះ គួរ​ត្រូវ​បាន​លើក​ទឹក​ចិត្ត ឲ្យ​ប្រើប្រាស់​ក្នុង​ពេល ដែល​ផែនដី​កំពុង​ប្រឈម​នឹង​ការ​ឡើង​កម្តៅ។ ប៉ុន្តែ​មិន​ដូច្នោះ​ ទេ នៅ​ភ្នំពេញ ស៊ីក្លូ​សឹង​តែ​គ្មាន​អ្នក​ជិះ​នៅ​ពេល​បច្ចុប្បន្ន​នេះ។ ពលរដ្ឋ​និយម​ជិះ​ម៉ូតូ ឡាន ដែល​បង្ក​ឲ្យ​​មាន​ការ​ឡើង​កម្តៅ​ក្នុង​បរិស្ថាន ពិសេស​បាន​បញ្ចេញ​កម្តៅ ទៅ​ដាក់ អ្នក​ធាក់​ស៊ីក្លូ វិញ ទៀត​ផង។

ស៊ីក្លូ មធ្យោបាយធ្វើដំណើរគ្មានផ្សែងពុល តែអ្នកធាក់ស៊ីក្លូរងគ្រោះពីការឡើងកម្តៅ
ស៊ីក្លូ មធ្យោបាយធ្វើដំណើរគ្មានផ្សែងពុល តែអ្នកធាក់ស៊ីក្លូរងគ្រោះពីការឡើងកម្តៅ