ភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃ

លោក ​រស់ ​សុដ្ឋា​៖​ការ​ប្រារព្ធ​ទិវា​សិទ្ធិ​មនុស្ស​ឆ្នាំ​នេះ​ស្ថិត​ក្នុង​ដែន​កំណត់​របស់​សមត្ថ​កិច្ច​កម្ពុជា​

សំឡេង ១០:២០
លោក រស់ សុដ្ឋា ជាទីប្រឹក្សានៃអង្គការសម្ពន្ធ័ភាពការងារសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា
លោក រស់ សុដ្ឋា ជាទីប្រឹក្សានៃអង្គការសម្ពន្ធ័ភាពការងារសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា @Sotha Ros

អង្គការ​សង្គម​ស៊ីវិល​ជា​ច្រើន​ស្ថាប័ន​បាន​ប្រារព្ធ​ទិវា​សិទ្ធិ​មនុស្ស​អន្តរ​ជាតិ​១០​ធ្នូ ​លើក​ទី​៧១​ឆ្នាំ​នៅ​ទី​លាន​ប្រជា​ធិប​តេយ្យ ដោយ​មាន​អ្នក​ចូល​រួម​ប្រមាណ​២០០០​នាក់​​មក​ពី​អង្គការ ​និង​សហជីព​ ព្រម​ទាំង​តំណាង​ស្ថាន​ទូត​មួយ​ចំនួន​ទៀត​។ ​លោក រស់ សុដ្ឋា ជា​ទី​ប្រឹក្សា​នៃ​អង្គការ​សម្ពន្ធ័ភាព​ការងារ​សិទ្ធិមនុស្ស​កម្ពុជា​ដែល​ជា​អ្នក​សម្រប​សម្រួល​ពិធី​នេះ​ បាន​​ថ្លែង​ក្នុង​កម្ម​វិធី​ភ្ញៀវ​ប្រចាំ​របស់​វិទ្យុ​បារាំង​អន្តរជាតិ​ថា​ ការ​ប្រារព្ធ​ទិវា​សិទ្ធិ​មនុស្ស​ឆ្នាំ​នេះ ​គឺ​ដំណើរ​ការ​ទៅ​ដូច​ការ​គ្រោង​ទុក​ប៉ុន្តែ​អាច​ធ្វើ​សកម្មភាព​បាន​តែ​ក្នុង​ដែន​កំណត់​របស់​សមត្ថកិច្ច​តែ​ប៉ុណ្ណោះ​។