ព្រឹត្តិការណ៍​កម្ពុជា​ប្រចាំថ្ងៃ

​ចលនា​វប្បធម៌​នយោបាយ​ថ្មី​៖ អ្នក​នយោបាយ​ខ្មែរ​ខ្លះ​គាំទ្រ ​តែ​ជំរុញ​ឱ្យ​កំណត់​គោល​ដៅ​ឱ្យ​បាន​ច្បាស់​លាស់​

សំឡេង ០៩:៥៧
ការឃោសនាគណបក្សនយោបាយកាលពីពេលកន្លងទៅ (រូបភាពតំណាងតែប៉ុណ្ណោះ)
ការឃោសនាគណបក្សនយោបាយកាលពីពេលកន្លងទៅ (រូបភាពតំណាងតែប៉ុណ្ណោះ) @RFI

ថ្មី​ៗ​នេះ ក្រុម​អ្នក​វិភាគ​នយោបាយ​ និងអ្នកឃ្លាំមើលសង្គម បាន​បង្កើត​ចលនា​វប្បធម៌​នយោបាយ​ថ្មី​។ ចលនា​វប្បធម៌​នយោបាយ​ថ្មី​នេះ គឺ​ជា​របៀប​ថ្មី ទស្សនៈ​ថ្មី ឥរិយាបថ​ថ្មី និង​ថាមពល​ថ្មី​នៃ​ការ​ធ្វើ​នយោបាយ​​។ ពួកគេបានលើក​ឡើង​ថា ការ​បង្កើត​វប្បធម៌​នយោបាយ​ថ្មីនេះ គឺចាំ​បាច់​សម្រាប់​កម្ពុជា ដើម្បី​ផ្សះផ្សា​ជាតិដែល​បែក​បាក់​ដោយ​សារ​ទម្លាប់​ធ្វើ​នយោបាយ​បែប​ចាស់​គំរិល​របស់​អ្នក​នយោបាយ​ខ្មែរ​បច្ចុប្បន្ន​។ សម្រាប់អ្នកនយោ​បាយកម្ពុជាមួយចំនួន ការបង្កើត​ចលនា​វប្បធម៌​នយោបាយ​ថ្មី​គឺល្អ ប៉ុន្តែពួកគេជំរុញឱ្យកំណត់គោលដៅឱ្យបានច្បាស់លាស់។