ព្រឹត្តិការណ៍​កម្ពុជា​ប្រចាំថ្ងៃ

​តើ​សន្និសីទ​កំពូល​អ្នក​សារព័ត៌មាន​អាស៊ី​នៅ​កម្ពុជា ជា​សូចនាករ​នៃ​សេរីភាព​សារព័ត៌មាន​នៅ​កម្ពុជា​?​

សំឡេង ១២:៣៥
ក្រុម​អ្នកកាសែត​យកព័ត៌​មានកម្ពុជា (រូបភាពតំណាង)
ក្រុម​អ្នកកាសែត​យកព័ត៌​មានកម្ពុជា (រូបភាពតំណាង) Kem Gunawadh

ចាប់​ពីថ្ងៃទី ១០ ដល់ថ្ងៃទី ១៤ មិថុនា​នេះ អ្នក​កាសែត​មក​ពី​ជាង​៤០​ប្រទេស បាន​និង​កំពុង​ជួប​ជុំ​គ្នា​នៅ​ក្នុង​ខេត្ត​សៀម​រាប នៅ​ក្នុង «សន្និសីទ​កំពូល​សារព័ត៌មាន​អាស៊ី​លើក​ទី១៦» ដើម្បី​ជជែក​គ្នា​លើ​បញ្ហា​ប្រឈម​នៃ​ទីផ្សារ​ព័ត៌មាន​ក្នុង​សម័យ​ឌីជីថល​។ តាម​រយៈ​សន្និសីទ​កំពូល​នេះ មន្ត្រី​រដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា​ក៏​បាន​ចាត់​ទុក​ដែរ​ថា គឺ​ជា​ឱកាស​មួយ​ទៀត ដែល​កម្ពុជា​នឹង​បង្ហាញ​ប្រាប់​ពិភព​លោក​ពីសេរីភាព​សារព័ត៌មាន​នៅ​កម្ពុជា ដែល​ផ្ទុយ​ស្រលះ​ពី​របាយការណ៍​ដែល​បាន​ទម្លាក់​ចំណាត់​ថ្នាក់​សេរីភាព​សារព័ត៌មាន​នៅ​កម្ពុជា នារយៈ​ពេល​៣ឆ្នាំ​ចុង​ក្រោយ​នេះ​។ ដូច្នេះ តើ​សន្និសីទ​កំពូល​អ្នក​សារព័ត៌មាន​អាស៊ី​នៅ​កម្ពុជា ជា​សូចនាករ​នៃ​សេរីភាព​សារព័ត៌​មាន​នៅ​កម្ពុជា​ឬ​យ៉ាង​ណា​?