ព្រឹត្តិការណ៍​កម្ពុជា​ប្រចាំថ្ងៃ

​អ្នក​វិភាគ​៖ ​ការ​ថយ​ចុះ​កំណើន​សេដ្ឋ​កិច្ច​កម្ពុជា​នៅ​ឆ្នាំ​ក្រោយ ​មិន​ប៉ះ​ពាល់​អ្វី​ធ្ងន់​ធ្ងរ​នោះ​ទេ​

សំឡេង ១០:៤០
ពន្លឺចេញពីអគារពាណិជ្ជកម្មនានា ក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនាពេលរាត្រី (រូបភាពតំណាង)
ពន្លឺចេញពីអគារពាណិជ្ជកម្មនានា ក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនាពេលរាត្រី (រូបភាពតំណាង) @Internet

ធនាគារ​អភិវឌ្ឍន៍​អាស៊ី (ADB) បាន​ធ្វើ​ការ​ព្យាករ​ថា នៅ​ឆ្នាំ​២០​២០​ខាង​មុខ​នេះ កំណើន​សេដ្ឋ​កិច្ច​កម្ពុជា​នឹង​ធ្លាក់​ចុះ​មក​ត្រឹម​៦,៨​ភាគ​រយ​។ ការ​ព្យាករ​នេះ គឺ​ខុស​គ្នា​បន្តិច​នឹង​ការ​ព្យាករ​របស់​រដ្ឋា​ភិបាល​កម្ពុជា​។ រដ្ឋា​ភិបាល​កម្ពុជា បាន​ប៉ាន់​ប្រមាណ​ថា នៅ​ឆ្នាំ​ក្រោយ​នេះ សេដ្ឋ​កិច្ច​កម្ពុជា​នឹង​មាន​កំណើន​៦,៥​ភាគ​រយ​។ មូល​ហេតុ​នៃ​ការ​ធ្លាក់​ចុះ​នេះ គឺ​ដោយ​សារ​តែ​ភាព​មិន​ច្បាស់​លាស់​នៃ​ប្រព័ន្ធ​អនុ​គ្រោះ​ពន្ធ​EBAរបស់​សហភាព​អឺរ៉ុប​។ ក៏​ប៉ុន្តែ អ្នក​ជំនាញ​ផ្នែក​សេដ្ឋ​កិច្ច​នៅ​កម្ពុជា​បាន​លើក​ឡើង​ថា ប្រព័ន្ធ​អនុ​គ្រោះ​ពន្ធ​EBAមិន​មែន​ជា​បញ្ហា​តែ​មួយ​ដែល​រុញ​កំណើន​សេដ្ឋ​កិច្ច​កម្ពុជា​ថយ​ក្រោយ​នោះ​ទេ ហើយ​ថា ទោះ​ថយ​ក្រោយ​បន្តិច​មែន​ តែ​ក៏​មិន​ផ្តល់​ប៉ះ​ពាល់​អ្វី​ខ្លាំង​ក្លា​ដល់​ការ​អភិវឌ្ឍ​កម្ពុជា​ដែរ​។