ព្រឹត្តិការណ៍​កម្ពុជា​ប្រចាំថ្ងៃ

​ឆ្នាំ​២០​១៩​៖ វិស័យ​មីក្រូ​ហិរញ្ញ​វត្ថុ​ផ្តល់​កំចី​ដល់​អតិ​ថិ​ជន​ច្រើន ជំរុញ​ឲ្យ​មាន​ការ​កោត​សរសើរ​ផង និង​ក្តី​បារម្ភ​ផង​

ចុះផ្សាយ​នៅ​ថ្ងៃ៖

ឆ្នាំ​២០១៩ វិស័យ​មីក្រូ​ហិរញ្ញ​វត្ថុ​កម្ពុជា​បាន​ផ្តល់​ឥណ​ទាន​ជាង​៧ពាន់​លាន​ដុល្លារ​ដល់​អតិថិ​ជន​ជាង​២​លាន​១​សែន​នាក់​។ ពោល​គឺ​ចំនួន​អ្នក​ខ្ចី​មិន​កើន​ច្រើន​ពេក​នោះ​ទេ បើ​ធៀប​នឹង​ឆ្នាំ​២០១៨ ក៏​ប៉ុន្តែ​ចំនួន​ឥណ​ទាន​បាន​កើន​ឡើង​ទៅ​វិញ​។ កំណើន​នេះ ជំរុញ​ឲ្យ​មាន​ការ​កោត​សរសើរ​ផង និង​ក្តី​បារម្ភ​ផង​ថា អាច​នឹង​មាន​បញ្ហា​ប្រឈម ដូចជា ការ​ជាប់​បំណុល​វ័ណ្ឌ​ករ​របស់​អតិថិ​ជន មិន​អាច​សង​ត្រលប់​មក​វិញ ដោយ​សារ​តែ​មាន​ការ​ប្រកួត​ប្រជែង​កាន់​តែ​ខ្លាំង​នៅ​ក្នុង​វិស័យ​មួយ​នេះ​។ តើ​ហេតុ​អ្វី? 

ប្រាក់រៀល
ប្រាក់រៀល @សហការី