ព្រឹត្តិការណ៍​កម្ពុជា​ប្រចាំថ្ងៃ

​តើ​ការ​ជំរុញ​ឲ្យ​មាន​កំណើន​ទេស​ចរណ៍​ក្នុង​ស្រុក​អាច​ទប់​ទល់​នឹង​ការ​ធ្លាក់​ចុះ​ភ្ញៀវ​ទេសចរ​បរទេស​បាន​ឬ​ទេ​?​

ចុះផ្សាយ​នៅ​ថ្ងៃ៖

ពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​ដែល​ធ្វើ​ដំណើរកំសាន្ត​ទៅ​ក្រៅ​ប្រទេស​កាល​ពីឆ្នាំ២០១៩​មាន​ប្រហែល​២លាន​នាក់​ ខណៈ​ចំនួន​ភ្ញៀវ​ទេសចរ​បរទេស​ចូលមកម្ពុជាវិញមាន៦,៦​លាន​នាក់​។ ប៉ុន្តែរយៈពេល​២ខែ​ដើមឆ្នាំនេះ ភ្ញៀវ​ទេសចរ​បរទេស​មកកម្ពុជាបានធ្លាក់ចុះ១៥% ប៉ុន្តែ​នៅ​ខេត្ត​សៀម​រាប និង​ខេត្ត​ព្រះសីហនុ​ធ្លាក់​ចុះ​ច្រើន​ជាង​នេះ​។ ឆ្លើយ​តប​នឹង​ការ​ធ្លាក់ចុះ​នៃចំនួនភ្ញៀវទេសចរ​បរទេស​នៅឆ្នាំ​២០២០នេះ រដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា​បាន​អំពាវនាវ​ឲ្យ​ប្រជាពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​ធ្វើ​ដំណើរ​កំសាន្ត​នៅក្នុង​ប្រទេសដើម្បី​លើក​ស្ទួយវិស័យនេះឡើងវិញ។ តើការជំរុញឲ្យមានកំណើនទេសចរណ៍ក្នុងស្រុក​អាចទប់ទល់​នឹង​ការ​ធ្លាក់ចុះ​ចំនួនភ្ញៀវទេសចរបរទេសបានឬទេ? 

ប្រាសាទអង្គរវត្តនាពេលរាត្រី
ប្រាសាទអង្គរវត្តនាពេលរាត្រី @សហការី