ព្រឹត្តិការណ៍​កម្ពុជា​ប្រចាំថ្ងៃ

​អាជីវ​កម្ម​លើស​លុប​របស់​ចិន​នៅ​ក្រុង​ព្រះ​សីហនុ ធ្វើ​ឲ្យ​ប៉ះ​ពាល់​ដល់​អាជីវកម្ម​ខ្មែរ​ដែរ​ទេ​?​

ចុះផ្សាយ​នៅ​ថ្ងៃ៖

របាយ​ការណ៍​បឋម​រក​ឃើញ​ថា រយៈ​ពេល​ពីរ​ឆ្នាំ​ចុង​ក្រោយ​នេះ ជនជាតិ​ចិន​បាន​កាន់​កាប់​អាជីវ​កម្ម​តូច​ធំ ជិត​១ពាន់​ទីតាំង​ក្នុង​ក្រុង​ព្រះ​សីហនុ​។ អាជ្ញាធរ​លើក​សសើរ​ថា អាជីវ​កម្ម​គ្រប់​ទម្រង់​របស់​ជន​ជាតិ​ចិន​បាន​ផ្ដល់​ការងារ ឲ្យ​ពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​ដោយ​មិន​ចាំ​បាច់​ធ្វើ​ចំណាក​ស្រុក​។ តែ​អ្នក​ធ្វើ​ការ​ផ្នែក​ទេសចរណ៍​និង​អ្នក​ជំនាញ​ផ្នែក​អចលន​ទ្រព្យ បារម្ភ​ពី​ការ​ដណ្ដើម​មុខ​របរ​របស់​ពលរដ្ឋ​ខ្មែរ និង​ថា មួយ​ផ្នែក​នៃ​អាជីវ​កម្ម​របស់​ចិន​អាច​ធ្វើ​ឲ្យ​ខ្មែរ​បាត់​បង់​អត្ដ​សញ្ញាណ​ទៀត​ផង​។ 

យីហោហាងចិន ដែលសរសេរខុសពាក្យពេចន៍ភាសាខ្មែរ
យីហោហាងចិន ដែលសរសេរខុសពាក្យពេចន៍ភាសាខ្មែរ @FB
មើលវគ្គផ្សេងទៀត