ព្រឹត្តិការណ៍​កម្ពុជា​ប្រចាំថ្ងៃ

​តើ​ជន​ជាតិ​ចិន​កំពុង​សម្រុក​ចាក​ចេញ​ពី​កម្ពុជា ​ក្រោយ​ពី​រដ្ឋា​ភិបាល​បិទ​អាជីវ​កម្ម Game Online​?​

ចុះផ្សាយ​នៅ​ថ្ងៃ៖

មួយ​រយៈ​ពេល​ចុង​ក្រោយ​នេះ គេ​បាន​សង្កេត​ឃើញ​ថា ជន​ជាតិ​ចិន​រាប់​ពាន់​នាក់​បាន​សម្រុក​ចាក​ចេញ​ពី​ខេត្ត​ព្រះ​សីហនុ និង​នៅ​កន្លែង​ផ្សេងៗ​ទៀត ដោយ​មិន​ដឹង​ពី​មូល​ហេតុ​។ ប៉ុន្តែ​ការ​ចាក​ចេញ​នេះ ត្រូវ​បាន​គេ​ដាក់​ការ​សង្ស័យ​ថា គឺ​ធ្វើ​ឡើង​ក្រោយ​ពី​ប្រមុខ​រដ្ឋា​ភិបាល​កម្ពុជា បាន​ប្រកាស​បិទ​អាជីវ​កម្ម Game Online ដែល​ជា​វិធាន​ការ​មួយ​ដើម្បី​ពង្រឹង​សន្តិ​សុខ និង ការ​ពារ​កុំ​ឲ្យ​ឧក្រិដ្ឋ​ជន​ប្រព្រឹត្ត​អំពើ​ទុច្ចរិត​ក្រោម​ស្លាក​អាជីវកម្ម Game Online នេះ។ តើ​ការ​សម្រុក​ចាក​ចេញ​របស់​ជន​ជាតិ​ចិន​ពី​កម្ពុជា ក្រោយ​ពី​រដ្ឋា​ភិបាល​បិទ​អាជីវ​កម្ម Game Online? 

ជនជាតិចិនសម្រុកចាកចេញពីប្រទេសកម្ពុជា នាពេលថ្មីៗនេះ
ជនជាតិចិនសម្រុកចាកចេញពីប្រទេសកម្ពុជា នាពេលថ្មីៗនេះ @FB
មើលវគ្គផ្សេងទៀត